ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

HYDRO POWER ISO 32, 46, 68, 100
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υπερενισχυμένα ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων κατάλληλα για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

TRACTOR TRAN 10W/30
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για γρανάζια μετάδοσης κίνησης (γραναζοκιβώτια – διαφορικά) και υδραυλικά συστήματα των τρακτέρ.