ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

TITAN PLUS 15W/40
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Πολυβάθμιο ορυκτέλαιο τελευταίας τεχνολογίας υπερυψηλής απόδοσης (SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL).

TITAN PLUS 20W/50
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Πολυβάθμιο ορυκτέλαιο τελευταίας τεχνολογίας υπερυψηλής απόδοσης (SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL)

TITAN ENERGY 15W/40
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Υπερενισχυμένο πολυβάθμιο ορυκτέλαιο κινητήρων, κατάλληλο για όλους τους κινητήρες, για χρήση σε όλες τις εποχές του χρόνου.

TITAN ENERGY 20W/50
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Υπερενισχυμένο πολυβάθμιο ορυκτέλαιο κινητήρων, κατάλληλο για όλους τους κινητήρες, για χρήση σε όλες τις εποχές του χρόνου.

TITAN S–3 10W, 30, 40
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Μονοβάθμια ενισχυμένα ορυκτέλαια για πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες.